Regulamin

Warunki ogólne

 1. Sklep internetowy Filaudio, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem sklep.filaudio.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym Filaudio są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).

Procedura składania i realizacji zamówień

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, udostępnionego przez Filaudio na stronach sklepu internetowego.
 2. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia Filaudio zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 3. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 4. Zakupione produkty są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
 5. Klient posiada prawo wyboru sposobu dostawy, zgodnie z formularzem zamówienia.
 6. W przypadku odbioru osobistego, przed dokonaniem zakupu, proszę o kontakt w celu potwierdzenia dostępności towaru.
 7. Koszty przesyłki są pokrywane przez nabywcę. Klient udziela sprzedawcy jednorazowego pełnomocnictwa na wysyłkę w imieniu i na rachunek kupującego.

Gwarancje i reklamacje

 1. Towary oferowane w sklepie internetowym Filaudio są objęte gwarancją producenta i dostarczane z odpowiednimi kartami gwarancyjnymi.
 2. W przypadku reklamacji należy kontaktować się z Filaudio lub z odpowiednim serwisem, o ile jego adres został‚ podany na karcie gwarancyjnej. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest rachunek wraz z kartą gwarancyjną, którą Klient otrzymuje wraz z zamówionym produktem.
 3. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia. Proszę jednak pamiętać, że:
  • aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia,
  • wszelkie koszty przesyłki są pokrywane przez nadawcę,
  • pieniądze za odesłany produkt zostaną zwrócone natychmiast po otrzymaniu towaru i sprawdzeniu jego kompletności,
   nie później niż 14 dni od dnia otrzymania,
  • prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w wypadku towarów jednorazowych, lub tych które były wykorzystywane w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).